CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Mong các bạn hãy tin tưởng Liverpoolwin365 luôn hết mình vì lợi ích và bảo vệ người tiêu dùng là khách hàng của mình và định ra những nguyên tắc bảo mật thông tin cá nhân nghiêm ngặt nhất. Bạn vui lòng đọc “Chính sách bảo mật và bảo vệ thông tin cá nhân khách hàng” của Liverpoolwin365 để hiểu hơn về việc thông tin cá nhân của các bạn cung cấp sẽ được xử lý và bảo mật như thế nào. Đây cũng là bảo vệ quyền lợi của chính bạn, tôn trọng và bảo vệ quyền lợi khách hàng là yếu tố Liverpoolwin365 luôn quan tâm đến.

Tại Liverpoolwin365 và với mỗi nhân viên Liverpoolwin365, thông tin cá nhân của khách hàng thuộc bí mật công ty được nghiêm khắc bảo mật. Liverpoolwin365 không bán, chia sẻ hay trao đổi bất cứ trường thông tin cá nhân nào của khách hàng cung cấp cho Liverpoolwin365 với bên thứ 3 nào khác.

Ngoại trừ việc sử dụng thông tin cá nhân như đã nêu trong chính sách này, chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng ra ngoài. Chúng tôi có thể tiết lộ hoặc cung cấp thông tin cá nhân của khách hàng trong các trường hợp thật sự cần thiết như sau:

  • Khi có yêu cầu của các cơ quan pháp luật;
  • Trong trường hợp mà chúng tôi tin rằng điều đó sẽ giúp chung tôi bảo vệ quyền lợi chính đáng của mình trước pháp luật.

Nếu quý khách tin rằng, bảo mật của quý khách bị Liverpoolwin365 xâm phạm hay bị sử dụng sai mục đích, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi tại địa chỉ:. Yêu cầu của Quý khách sẽ được tiếp nhận và giải quyết theo đúng quy định.